กษ.รุกแก้ปัญหาภัยแล้งแรงงานต่างด้าว

กษ.รุกแก้ปัญหาภัยแล้งแรงงานต่างด้าว

กษ.รุกแก้ปัญหาภัยแล้งแรงงานต่างด้าว

กระทรวงเกษตรฯ รุกแก้ภัยแล้ง เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว มั่นใจ การส่งออกยังฉลุย

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยการจ้างงานในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน ในการขุดลอกคูคลองเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มีการจ้างงานแล้วจำนวน 360,683 ราย ใช้เงินงบประมาณ 3,052.55 ล้านบาท การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4 โครงการ วงเงิน 971.97 ล้านบาท ส่งผลให้ในภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 สศก. พบรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรกรขายส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรมีทิศทางเพิ่ม และการกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรที่ดีขึ้นในส่วนของราคาสินค้าปศุสัตว์และประมงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และประมงของไทย

ทั้งนี้ จากการแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกายกระดับฐานะของประเทศไทยดีขึ้น โดยยกระดับประเทศไทยจากประเทศที่ถูกจับตามองอย่างยิ่ง (Tier 3) เป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) ในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ หรือ ทิปรีพอร์ต (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศเรื่องการปรับสถานะการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยจากระดับที่มีความสำเร็จปานกลางมาเป็นระดับความสำเร็จมาก เนื่องจากมีนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย และการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย เพิ่มในไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 นี้

รมว.คลังเตรียมเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย

รมว.คลังเตรียมเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย

รมว.คลังเตรียมเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย

รัฐมนตรีฯ คลัง เตรียมเปิดงาน สัปดาห์ประกันภัย ปี 59 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น

ในวันนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล (Moving Towards Insurance in Digital World)” และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Miniter’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดขึ้น โดยได้ร่วมกับ 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ของอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านการบริหารความเสี่ยงและการออมระยะยาว

ชาวอุทัยฯงดหาของป่าในห้วยขาแข้งอนุรักษ์ธรรมชาติ

ชาวอุทัยฯงดหาของป่าในห้วยขาแข้งอนุรักษ์ธรรมชาติ

ชาวอุทัยฯงดหาของป่าในห้วยขาแข้งอนุรักษ์ธรรมชาติ

ชาวอุทัยธานี จัดกิจกรรมไม่หาของป่าและหน่อไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่บ้านไผ่งาม หมู่ 10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี นายอำเภอลานสัก พร้อมด้วย นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลระบำ และตำบลป่าอ้อ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าชุมชนแนวต่อป่ากันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมป่าชุมชนตำบลระบำ และตำบลป่าอ้อ ร่วมใจปิดป่า ไม่หาของป่าและหน่อไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อสืบสานเจตนารมณ์การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเป็นมรดกโลก โดยคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลระบำและตำบลป่าอ้อ ได้กำหนดให้ปิดป่าไม่อนุญาตให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าไปหาของป่าและหน่อไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อสืบสานเจตนารมณ์และอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เป็นมรดกโลกและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน การป้องกันดูแลรักษาป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน และทุก ๆ หน่วยงาน โดยการไม่ทำลายป่า รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ร่วมกันสร้างจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ช่วยคงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

ญาติชาวประมงสตูลถูกอินโดฯจับร้องรัฐช่วย

ญาติชาวประมงสตูลถูกอินโดฯจับร้องรัฐช่วย

ญาติชาวประมงสตูลถูกอินโดฯจับร้องรัฐช่วย

ครอบครัวชาวประมง 5 คน ร้อง นอภ.เมืองสตูล หลังถูกจับขณะทำประมงผิดกฎหมาย ที่น่านน้ำอินโดนีเซีย

ครอบครัวของแรงงานประมงอวนลาก 5 คน ที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สตูล อีกครั้ง เพื่อขอพบนายอำเภอเมืองสตูล และร้องเรียนให้ช่วยเหลือแรงงานดังกล่าวกลับมาในประเทศไทย หลังขาดการติดต่อไป 2 สัปดาห์ และไม่มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือ โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรม สนง.จ.สตูล มาแล้วแต่ก็ไร้วี่แวว ด้าน นางสมพร เรืองเดช อายุ 30 ปี ภรรยาหนึ่งในแรงงานประมงอวนลาก กล่าวว่า เป็นห่วงสามีมากเพราะหลังถูกควบคุมตัวในระยะแรก ยังสามารถติดต่อได้ แต่ระยะหลังขาดการติดต่อไป จึงมาร้องขอความช่วยเหลือจาก นายอำเภอเมืองสตูล ให้ช่วยประสานในการรับตัวแรงงานไทย 5 คน ให้กลับมา ขณะที่ นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า กรณีนี้ได้ตรวจสอบและติดตามแล้วพบว่า แรงงานไทยใน จ.สตูล ทั้ง 5 คน เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เพื่อทำประมงอวนลาก แต่ไปเดินเรือหาปลาในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพแรงงาน
และใช้พาสปอร์ตไปในฐานะนักท่องเที่ยวลักลอบเข้าเมือง เมื่อเกิดเรื่องทำให้การช่วยเหลือมีความยากลำบาก เบื้องต้นจะเร่งทำหนังสือขึ้นไปยังจังหวัด และติดตามต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจากการประสานพบว่าสามารถประกันตัวได้ในวงเงินคนละ 430,000 บาท แต่ว่าทางครอบครัวไม่สามารถหาวงเงินดังกล่าวได้ จึงต้องถูกลงโทษไปตามกระบวนการก่อน ทั้งนี้ ยังมีแรงงานใน จ.สตูล พบนับร้อยรายที่ลักลอบเดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ

“น้องเจด้า” ลงภาพใส่บิกินี่เซ็กซี่ ถ่ายคู่เพื่อนหนุ่มฝรั่ง

13724583_617118015124258_1674081230_n_147434463913744098_1972190073007511_1120705662_n_1474344639
"น้องเจด้า" ลงภาพใส่บิกินี่เซ็กซี่ ถ่ายคู่เพื่อนหนุ่มฝรั่ง

“น้องเจด้า” ลงภาพใส่บิกินี่เซ็กซี่ ถ่ายคู่เพื่อนหนุ่มฝรั่ง

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ สำหรับสาวสวย “เจด้า จิดาริน” ลูกสาวคนเดียวของนักร้องหนุ่ม “เจ เจตริน”กับอดีตภรรยา “จีน่า จิดาภา” เพราะหน้าตาที่สวยคม รูปร่างที่ดี ถอดแบบพ่อแม่มาเป๊ะ และยังเรียนเก่งอีก แถมฉายแววเข้าวงการ เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงเรื่อยๆ ล่าสุดก็เพิ่งบินมาเมืองไทยรับงานเดินแบบถ่ายแบบ สวยสะกดตาหนุ่มๆ ไป

ซึ่งน้องเจด้า ก็เพิ่งเดินทางกลับไปอเมริกา ส่วนภาพล่าสุดที่ต้องบอกว่าทำเอาลูกเขยมโมทั้งหลายอิจฉาหนุ่มฝรั่งคนนี้มาก เมื่อเจด้าลงภาพคู่ และแอบเซ็กซี่เล็กๆ เจด้าใส่ชุดบิกินี่ โชว์รูปร่าง นั่งคู่กับเพื่อนชายที่ริมชายหาด ซึ่งเป็นภาพที่เจด้าลงอวยพรวันเกิดเพื่อนนั่นเอง

หนุ่มๆ ไทยหลายคนคงจะอยากไปนั่งข้างๆ น้องเจด้าแทน
รูปภาพจากอินสตาแกรม @ jjayda

ฝ้าย หนุ่ม โชว์รูปอัลตร้าซาวด์ลูกคนที่สอง เหมือนคนแรกเป๊ะ

image_6_1474346872image_7_1474346873image_8_1474346873
ฝ้าย หนุ่ม โชว์รูปอัลตร้าซาวด์ลูกคนที่สอง เหมือนคนแรกเป๊ะ

ฝ้าย หนุ่ม โชว์รูปอัลตร้าซาวด์ลูกคนที่สอง เหมือนคนแรกเป๊ะ

เพิ่งจะออกมาบอกข่าวดีกับแฟนๆ ไปไม่นาน ว่ากำลังจะมีลูกคนที่สอง สำหรับครอบครัวน่ารักของ หนุ่ม อรรถพร กับภรรยาสาว ฝ้าย อริญรดา หลังจากแต่งงานได้มากว่าสี่ปี และมีลูกชายคนแรก “น้องอันดา”ที่หน้าตาน่ารักมาก

ล่าสุดหนุ่มและฝ้าย ได้พร้อมใจกันลงรูปอัลตร้าซาวด์ ลูกคนที่สอง พ่อหนุ่มก็ดูจะเห่อลูกคนนี้ไม่น้อย และบอกว่า “ไอ้จิ๋วของพ่อ” ส่วนฝ้าย ก็เอารูปมาเทียบกันกับภาพลูกคนแรก “หัวใจของหม่ามี้ #แฝดมั้ย” ซึ่งภาพอัลตร้าซาวด์ พี่น้องก็เหมือนกันมากจริงๆ

ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว “ธีมากร” ที่จะมีสมาชิกตัวน้อยๆ มาเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยนะคะ

รูปภาพจากอินสตาแกรม @ fai_arinrada_, noom_attaporn

รมว.อุตฯเปิด World Food Valley Thailand

รมว.อุตฯเปิด World Food Valley Thailand

รมว.อุตฯเปิด World Food Valley Thailand

รัฐมนตรีฯ อุตสาหกรรม เตรียมลงนามความร่วมมือหน่วยงานเอกชน – ภาครัฐ เปิดโครงการ World Food Valley Thailand

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ World Food Valley Thailand และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือโครงการดังกล่าว ระหว่าง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด สถาบันอาหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม (สสว.) พร้อมเตรียมปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “การพัฒนา World Food Valley Thailand” ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

SEO กับ ยุคสื่อดิจิทัล

SEO กับ ยุคสื่อดิจิทัล by seo-winner.com

keronline-seo

SEO กับ ยุคสื่อดิจิทัล
SEO คือ การจัดอันดับเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ จากการ Search engine ของ Google,Yahoo,Bing โดยใช้ Keyword ในการค้นหา ทำให้ส่งผลต่อธุรกิจออนไลน์ไปในทางที่ดีขึ้น สามารถสร้างยอดขายและผลกำไรมาสู่ธุรกิจ
สื่อดิจิทัล (Digital) คือ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ราคานั้นถูกลงและมีคุณภาพ องค์ประกอบของสื่อดิจิตอล ประกอบไปด้วย ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ
ปัจจุบันในโลกที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์สูงเป็นอย่างมาก ทำให้สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส่งเสริมในการทำ SEO เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ จะสังเกตได้ว่าขณะนี้มีการพัฒนาการทำ SEO ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทาง youtube facebookเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าช่องทางเหล่านี้ ล้วนต้องใช้ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพ เคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี การทำ SEO จึงพัฒนาไปในหลาย ๆ รูปแบบ เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างยุคสมัย เพื่อเกิดการปรับตัว และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งสามารถอ่านการทำ SEO ผ่านสื่อต่าง ๆ

” มาแล้ว!!! สติกเกอร์ไลน์ #มิสเตอร์วินน์ซอฟต์#wynnsoft-solution สมกับการรอคอย ที่แสนคุ้มค่าจริงๆ โหลดมาใช้งานได้ที่แอพพิเคชั่นไลน์ได้แล้ว วันนี้…
และสามารถซื้อได้ที่ http://line.me/S/sticker/1309513

รับสร้างบ้าน อุดร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

รับสร้างบ้าน อุดร

 

รับสร้างบ้าน อุดร (House Builder) ให้บริการสร้างบ้าน อุดร ขอนแก่น และโซนอีสาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี จากรุ่นบุกเบิกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

รับสร้างบ้าน อุดร เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน บริษัทได้มีการรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถ ทั้งในด้านการก่อสร้างและการออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างที่มีเทคนิคที่ทันสมัย ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการที่จะปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ออกแบบ โดยมีสำนักงานถึง 2 สาขา สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น ให้บริการลูกค้าในโซนภาคอีสาน

รับสร้างบ้าน อุดร สร้างความแตกต่างที่เป็นคุณ “Make IT Different”

รับสร้างบ้าน อุดร โดยทีมงานผู้ประสบการณ์ ความชำนาญการพิเศษเฉพาะทาง ผลงานมากกว่า 300 โครงการ “รับสร้างบ้านอุดร รับสร้างบ้านเย็นประหยัดพลังงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ” ด้วยเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย จึงทำให้เราได้รู้ถึงความต้องการ ของลูกค้าอย่างแท้จริง คุยง่าย เข้าใจคุณ ดำเนินนโยบายการออกแบบ ก่อสร้างบ้าน ภายใต้แนวคิด “The Different 4” เราเน้นความรับผิดชอบต่องาน และความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพิสูจน์ได้ด้วยรางวัล สุดยอดผู้รับเหมาบิลด์ Golden Contractor 2014 และผลงานการก่อสร้างอาคารอีกมากมายของทางบริษัทที่ได้รับความสนใจจากนิตยสารเกี่ยวกับบ้านต่าง ๆ ขอนำผลงานถ่ายทอดลงในนิตยสาร ทั้งนี้รวมไปถึง การตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างจากทีมงานวิศวกรก่อสร้างโดยใช้มาตรฐานการทอดสอบคุณภาพงานแบบ Unseen Specs เป็นมาตรฐานในการก่อสร้างที่ทางบริษัท ได้ใช้ในการก่อสร้างบ้านให้ลูกค้า

รับสร้างบ้าน อุดร สร้างบ้านด้วยวัสดุมาตรฐาน

รับสร้างบ้าน อุดร คุณภาพเกรด A ราคายุติธรรม รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพ ก่อสร้างจากทีมวิศวกรก่อสร้าง กว่า 100 ขั้นตอนและงานรับประกันนานกว่า 15 ปี เราให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ เขียนแบบ การขออนุญาตแบบบ้าน ขอมิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า (ฟรี) ตลอดจนการดำเนินการ ขอสินเชื่อในการสร้างบ้านจากสถาบัน การเงิน “ไม่มีเงินก็สร้างได้”

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.modern-de.com/

 

กรุงเทพโพลนร.หนุนเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรุงเทพโพลนร.หนุนเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรุงเทพโพลนร.หนุนเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรุงเทพโพล เผย ผลสำรวจ นักเรียน ม.ปลาย ส่วนใหญ่ เห็นด้วยเปลี่ยนระบบสอบเข้ามหาวิทลัย แต่ยังไม่แน่ใจ นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาได้จริง

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของ นักเรียน ม.ปลาย เรื่อง “นักเรียน ม.ปลายคิดอย่างไร กับการเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2561” โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่เรียนอยู่ชั้น ม.4 – ม.6 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,218 คน ในระหว่างวันที่ 8-14 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.2 รู้แล้วว่า จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย แทนระบบแอดมิชชั่น ขณะที่ร้อยละ 10.8 ยังไม่รู้

ทั้งนี้ ร้อยละ 71.8 เห็นด้วย กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมในการสอบระหว่างนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านดี กับนักเรียนที่มีฐานะทางบ้านด้อยกว่าได้ , ร้อยละ 53.5 มองว่า มีผลต่อการเตรียมตัวสอบ เพราะทำให้ต้องวางแผนการอ่านหนังสือใหม่ทั้งหมด ขณะที่ ร้อยละ 46.5 เชื่อว่า ไม่ส่งผลกระทบ เพราะมีเวลาเตรียมตัวเท่าเทียมกัน ไม่ต้องสอบหลายครั้ง ส่วน ร้อยละ 47.0 เป็นกังวลมาก เพราะระบบใหม่ไม่มีโอกาสสอบแก้ตัว รองลงมา ร้อยละ 25.5 มองว่า โอกาส/ตัวเลือกในการสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐน้อยลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า ระบบใหม่ จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของไทยได้หรือไม่ มีเพียง ร้อยละ 28.6 คิดว่าได้ ขณะที่ ร้อยละ23.2 คิดว่าไม่ได้ และมีถึงร้อยละ 48.2 ระบุ ไม่แน่ใจ